Vad är bioplast?

Bioplast är plast som liksom ordet indikerar, är biobaserad, bionedbrytbar eller bägge delar.

Bioplast har samma egenskaper som traditionell plast och har ofta fördelar som reducerad koldioxidgenerering, bättre funktionalitet och avfallsmässiga valmöjligheter, till exempel tillsammans med kompostering av matavfall, förbränning eller återvinning.

Biobaserad plast har en unik fördel jämfört med traditionell plast: Den reducerar beroendet av fossila råvaror och minskar därmed utsläpp av koldioxid.

Idag utgör bioplast under en procent av de mer än 320 miljoner ton plast som produceras årligen på jorden. Bioplastindustrin ser dock en ökad efterfrågan i takt med att nya, ändå mer sofistikerade bioplaster, kommer på marknaden och nya användningsområden och produkter blir möjliga.

Vad är PLA?

PLA är en polyester som görs av mjölksyra. Som många andra termoplaster kan den formas till både film och fibrer. Den är biologiskt nedbrytbar. PLA används bland annat till matförpackningar, plastpåsar, engångs plastglas och plastfilm till jordbruksändamål.

Skyddar era mobilskal mig från Covid-19?

Nej, men däremot är våra mobilskal behandlade på ytan som gör att virus, svampar och bakterier ej överlever.

Kan man ladda en android- och apple-telefon samtidigt med era multiladdare?

Absolut, det går alldeles utmärkt.

Var tillverkas era produkter?

I Kina och Europa.

Är Rephone ett svenskt företag?

Ja, det är 100% svenskt. Vårt juridiska namn är HETU Recycle AB.