Garanti

rePhone ger upp till 12 månaders garanti på alla våra telefoner.

Garantin räknas från inköpsdagen eller när du mottagit varan och giltighetsområdet är hela Sverige. Vid köp av telefonen var god och meddela oss inom 3 dagar efter att varan har mottagits om du inte är nöjd med den. Köparen ansvarar för att bekanta sig med produktens garantivillkor innan produkten tas i bruk. I nedan garantivillkor anges vilka delar som omfattas av rePhones garanti.

Garantin omfattar följande:

 • Kostnadsfri undersökning av skador
 • Snabb kontroll och felsökning efter mottagandet av telefonen
 • Kostnadsfritt byte av telefonen om vi inte kan åtgärda felet med likvärdig produkt

Skulle det visa sig att fel på telefonen beror på skada orsakad av kund så ansvarar inte rePhone för felet. Detta gäller vid fall där telefonen har skadats fysiskt, behandling av telefonen som inte motsvarar normalt användande av produkten eller annan vårdslöshet.

Vid fall då tillgången av reservdelar är begränsad, orimligt dyr eller på annat sätt olönsamt att reparera så ersätts den defekta telefonen med en motsvarande produkt. rePhone kan också komma överens med kund om en eventuell prissänkning eller häva köpet om det är olönsamt att reparera felet.

Nedan punkter omfattas inte av rePhones garanti:

 • Skadade skärmar och/eller sprickor
 • Batterier
 • Transportskada från kund till rePhone pga fraktbolagets vårdslöshet
 • Fel i programvara
 • Borttagning av virus eller andra skadeprogram
 • Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av produkten
 • Borttagning av serienummer eller andra nummer som på ett eller annat sätt är oläsbart
 • Vatten/fuktskador täcks inte av garantin
 • Andra indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler
 • Ifall produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part

Viktigt

Vid fel skall reklamation skickas till info@rephonemobile.com