Allmänna villkor

Följande villkor gäller för försäljningsavtal mellan Hetu Recycle AB (nedan kallat ”rePhone”) med org.nr 559238-0470 (bolagsadress: Scheelegatan 18, 112 28 Stockholm) och dess kunder (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Följande allmänna avtalsvillkor tillämpas endast på handelsförhållanden mellan rePhone och dess kunder. rePhone är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshoppen rephonemobile.com. rePhone förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor genom ett ensidigt beslut utan varsel. Ändringar i lag träder i kraft omedelbart som de är om inte annat föreskrivs i lagen.

rePhone ansvarar inte för skada som uppstår på grund av force majeure. rePhone meddelar kunden så fort som möjligt om omständigheter som utgör force majeure uppstår.

Kunden

rePhone säljer produkter och tjänster till konsumenter och företag. Vid konsumenthandel följs gällande konsumentskyddslagstiftning i Sverige och EU. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del de begränsar konsumentens rättigheter som fastställs i den tvingande lagstiftningen.

I köpeavtal mellan företagskunder och rePhone tillämpas Sveriges köplag som inte annat särskilt föreskrivs i dessa avtalsvillkor eller med kunden. Kunden är skyldig att vid beställning uppge sina fullständiga kontaktuppgifter som är för konsumentkunder omfattar åtminstone namn, adress, ett fungerande telefonnummer samt e-postadress. Uppgifter som krävs av företagskunder är kontaktpersonens namn, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, postadress och eventuell faktureringsadress.

Personuppgifter

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Enligt GDPR (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) har rePhone dessutom rätt att behandla och lämna ut uppgifter där saklig anknytning föreligger (såsom direktmarknadsföring). Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta gärna vår kundservice så hjälper vi dig.

Vi kan även komma att kontakta er som både företags- och privatkund för att fråga om ni vill lämna ett omdöme av vår produkt efter slutförd beställning. Detta är helt frivilligt och ni kontaktas endast en gång även om ni gör flera beställningar framgent.

Produkter och Prislista

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering. Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick och konsumenten har ångerrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen.

rePhone reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vi reserverar oss för slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar.

Betalsätt

Du kan betala med förskottsfaktura direkt till rePhone. Kontakta oss på order@rephonemobile.com så hjälper vi dig.

Tillsammans med Nets Group erbjuder vi betallösningarna Swish, faktura och kontokort anslutna till VISA och Mastercard.

Vi erbjuder tillsammans med Klarna fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för klarna checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. 

Med Klarna Checkout får du information om vad du behöver göra för att genomföra köpet beroende på vilket köpalternativ du väljer. Klarna sköter dina personuppgifter och din betalning. Kreditupplysning tas inte direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysningar som dig, t ex banker.

Genom att klicka på “Slutför köp” godkänner du rePhones allmänna villkor.

Leveranssätt och Reklamation

Din beställning skickas med DHL Freight och hämtas ut hos ditt närmaste DHL ombud. Hantering av en beställning tar i genomsnitt 0-1 dagar efter att en beställningsbekräftelse har skickats till dig och frakten tar i regel 1-3 arbetsdagar.

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning.

Det kan alltid finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen, som exempelvis att vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Kontakta vår kundservice om du önskar att häva ditt köp. Returneringar som gäller företagskunder avtalas från fall till fall.

Uppgifter om leveranstider har upprättats på grundval av information som transportören angett. rePhone eller transportören som denne använder är ej ansvariga för förseningar som beror på oförutsägbara ändringar utanför dess kontroll. Ett bindande köpeavtal träder i kraft efter att beställningen registrerats i rePhones system.

Observera att det är viktigt att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera den. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnader för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad och dylikt).

rePhone ska först bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varan skickas tillbaka. Vi rekommenderar att varan skickas tillbaka med DHL där man får fraktsedeln från oss, alternativt med Postnords Varubrev eller Företagspaket. Kunden ansvarar för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returen får inte skickas som postförskott och packa den ordentligt så att den ej kan bli skadad av frakten.

Om du ska lämna in din iPhone för reklamation eller retur, så är det viktigt att du stänger av funktionen ”Hitta min iPhone". Om denna inte är inaktiverad, kan vi inte ta emot produkten. Eftersom det är du som kund som har aktiverat den, är det också du som ska stänga av den. Detta kommer att underlätta och spara tid för alla parter. Glöm inte att säkerhetskopiera din data.

Här hittar du en guide till hur man gör för att stänga av ”Hitta min iPhone”.

1: Gå in i Inställningar och välj iCloud

2: Stäng av ”Hitta min iPhone" genom att dra knappen åt vänster. Skriv in ditt lösenord till Apple-ID

3: Nu kommer enheten att stänga av ”Hitta min iPhone”.

4: Om knappen inte är grön har du lyckats inaktivera funktionen.

Alternativt

1: Gå in på www.icloud.com och logga in med ditt Apple-ID

2: Klicka på Hitta min iPhone.

3: Välj alla enheter och klicka på den enhet som skall raderas och därmed avaktiveras från hitta min iPhone.

4: Har enheten varit avstängd i mindre än 24 timmar är den gråmarkerad och det står hur länge den varit offline. För stänga av Hitta min iPhone klicka på enheten igen och du får upp ett grått kryss, klicka på detta.

5: Klicka på Ta bort så kommer Hitta min iPhone stängas av på vald enhet

Om du ska lämna in din Samsung så glöm inte att återställa mobilen till dess originalinställningar. Observera att all data, till exempel bilder och filmer, försvinner från enheten när du gör en fabriksåterställning. Spara därför ner det du vill ha kvar innan du gör en fabriksåterställning.

1: Öppna Inställningar och scrolla ner till Allmän hantering. Klicka sedan på Återställ.

2: Återställning till fabriksdata återställer mobilen till fabriksinställningarna. Alla data, inklusive filer och hämtade program, raderas.

Garanti villkor

Vi ger 12 månaders garanti på alla våra telefoner.

 

Garantin räknas från inköpsdagen eller när du mottagit varan och giltighetsområdet är hela Sverige. Vid köp av telefonen var god och meddela oss inom 3 dagar efter att varan har mottagits om du inte är nöjd med den. Köparen ansvarar för att bekanta sig sig med produktens garantivillkor innan produkten tas i bruk. I nedan garantivillkor anges vilka delar som omfattas av rePhones garanti.

Garantin omfattar följande:

 • Kostnadsfri undersökning av skador.
 • Snabbt underhåll efter mottagande av telefon
 • Kostnadsfritt byte av telefonen om vi inte kan åtgärda felet med likvärdig produkt

Skulle det visa sig att fel på telefonen beror på skada orsakad av kund så ansvarar inte rePhone för felet. Detta gäller vid fall där telefonen har skadats fysiskt, behandling av telefonen som motsvarar onormalt användande av produkten eller annan vårdslöshet.

Vid fall då tillgången av reservdelar är begränsad, orimligt dyr eller på annat sätt olönsamt att reparera så ersätts den defekta telefonen med en motsvarande produkt. rePhone kan också komma överens med kund om en eventuell prissänkning eller häva köpet om det är olönsamt att reparera felet. 

Nedan punkter omfattas inte av rePhones garanti: 

 • Skadade skärmar eller sprickor täcks inte av garantin.
 • Batterier täcks inte av garantin.
 • Fraktskada pga avsändarens vårdslöshet omfattas inte av garantin.
 • Fel i programvara täcks inte av garantin.
 • Borttagning av virus eller andra skadeprogram täcks inte av garantin.
 • Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av produkten täcks inte av garantin.
 • Borttagning av serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbart täcks inte av garantin.
 • Andra indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler, täcks inte av garantin.
 • Garantin upphör att gälla ifall produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part.

Viktigt

Så fort ett fel har upptäckts så ska kunden reklamera via info@rephonemobile.com.

Kunden ansvarar för att säkerhetskopiera eventuell data som önskas sparas samt stänga av Hitta min iPhone eller återställa sin android innan produkten skickas för underhåll. Produkten ska skickas enligt anvisningarna under rubrik 5 Leveranssätt och Reklamation.

Vid returnering som omfattas av garantin ska följande ingå:

 • Kundens kontaktuppgifter.
 • Orderbekräftelse skickad per e-post som fungerar som kvitto.
 • Kundens beskrivning av felet.
 • All kringutrustning som medföljde ursprungsförpackningen.

Fördelning av ansvar

rePhones produkter och tjänster säljs i befintligt skick. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta kostnader orsakade av fel i eller användning av produkter eller tjänster, eller för inkomstförlust. rePhone skadeståndsansvar begränsar sig alltid till innehållet i detta avtalsvillkor och utsträcker sig högst till kostnader för återbetalning av produktens köpepris. Ansvar för produktfel begränsar sig till en eventuell återbetalning av köpepriset efter att nyttan av köpet avdragits.

Vissa funktioner eller tjänster som tillhandahålls kan kräva att ett användarkonto öppnas (inklusive inställningar av Apple ID-användare och lösenord). Kunden är ansvarig för all aktivitet som uppstår på sitt konto och säkerställer sin kontoinformation, inklusive sitt lösenord. Det är förbjudet att använda någon annans Apple-ID, lösenord eller konto utan kontohavarens tillstånd. rePhone kan inte och tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakas av att inte ta hänsyn till dessa ansvarsområden. rePhone är inte ansvarig när användaren glömt sitt Apple-ID eller lösenord. På grund av informations- och personuppgifts säkerhet är rePhone inte heller ansvarig för att tillhandahålla det ursprungliga köpkvittot från den ursprungliga ägaren av telefonen.

Äganderätt

Alla varor förblir rePhones egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. rePhone förebehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Tillämpning av lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då rePhone självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

Ändringar av villkoren

rePhone förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. rePhone rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.